راهنمای طبقات

3819

 • پذیرش و صندوق
بیماری که از قبل وقت داشته است. پس از ورود به کلینیک ابتدا باید به متصدی پذیرش مراجعه نماید و متصدی پذیرش پرونده بیماران را تکمیل می کندحال بیمار منتظر می ماند تا توسط متصدی صندوق فراخوانی شود. بعد از تسویه مالی پرونده بیمار بسته به نوع مراجعه به طبقه دوم یا سوم ارجاع داده می شود.

 • آزمایشگاه

پذیرش، نمونه گیری و جواب دهی در طبقه دوم انجام می گیرد.

 • سونوگرافی

سونوگرافی در طبقه دوم انجام می شود.

طبقه اول
واحد مراقبتهای ویژه
طبقه دوم

 • مدیریت
 • واحد مالی و حسابداری
 • واحد تدارکات
 • واحد کامپیوتر
 • آزمایشگاه
 • فایبرواسکن

فایبرو اسکن در طبقه دوم انجام می شود.

 • کلینیک ها )گوارش و کبد، خون و آنکولوژی، تغذیه و ... )

طبقه سوم

 • اسکوپی ها

بیمار پس از پذیرش در طبقه دوم برای اسکوپی (آندوسکوپی، کلونوسکوپی، آندوسونوگرافی و...) به طبقه سوم مراجعه نموده و توسط پرستاران بستری و آماده انجام اسکوپی می شود. بعد از بستری شدن بیمار، همراه بیمار باید در طبقه سوم منتظر بماند تا توسط همکاران، از پایان کار بیمار مطلع شوند.


 • واحد شیمی درمانی

بیمار پس از پذیرش در طبقه دوم در سالن انتظار طبقه سوم منتظر می ماند تا توسط همکاران طبقه سوم به اتاق مربوطه هدایت شود.ارتباط با ما:

رشت ، خیابان امام خمینی ، نرسیده به میدان حشمت ، ساختمان آرسن
کلینیک فوق تخصصی گوارش و کبد گیلان

تلفن تماس : 2-32346401-013


© 2017 تمام حقوق این سایت برای کلینیک فوق تخصصی گوارش و کبد گیلان محفوظ است | طراحی شده:شرکت مهیانت شمال